ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

S.C. EUROCALL INC SRL este operator de date cu caracter personal cu nr. 952164415103, avand nr. de înregistrare in Registrul General al ANSPDCP: 0010011/02.05.2017.

(I) consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate catre SC EUROCALL INC SRL, in scopul verificării eligibilităţii clientului pentru incheierea contractelor de prestari servicii;

(II) consimte la transferul datelor sale cu caracter personal furnizate catre epxt.ro , in scopul verificării eligibilităţii Clientului pentru incheierea contractelor de prestari servicii solicitate / prelungirea duratei contractelor deja existente si menţinerea evidentei datelor furnizate de Client;

(III) consimte la prelucrarea datelor sale cu caracter personal furnizate catre SC EUROCALL INC SRL si pentru alte campanii de promovare de produse sau servicii organizate de acesta.

(IV) a luat la cunostinta faptul ca datele sale cu caracter personal pot fi transmise către destinatari precum: societati de arhivare-stocare documente fizice, societati de asigurare pentru intocmirea poliţelor de asigurare, societati de prelucrare electronica de date pentru trimitere de instiintari de plata in format electronic, cabinet de avocatura, societati care se ocupa de tiparirea deconturilor si firme de curierat;

(V) a luat la cunostinta despre prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor de caracter personal si libera circulaţie a acestor date privind dreptul de acces, dreptul de interventie, dreptul de opoziţie precum si ca acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisa adresata catre SC EUROCALL INC SRL, la email: protectiedate@eubc.ro.